Dette er et gammelt nyhetsarkiv, ferske nyheter er flyttet til Sitemans blogg »

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012

PHP - Hva pokker?

01.10.2005

Ja, ikke alle er helt inne i webterminologi. Her finner du forklaringer.

Her har du en kort ordliste med forklaringer på de vanligste utrykkene vi bruker i forbindelse med internett.

OPPDATERING: Du finner en oppdatert ordlise for internett her »

ADSL

Asymetric Digital Subscribers Line er en forbedring av ISDN og gir langt høyere hastigheter over det eksisterende kobbernettet. ADSL kan i teorien overføre tilnærmet like mye som et vanlig nettverk (underkant av 10Mbit)

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Et tegn som består av 8 bit (0 og 1) bruker du "notisblokk" eller "edit" vil hvert tegn tilsvare en byte.

ASP

Active Server Pages som for bruker ser ut som en html side, men som har en mer funksjonalitet da en inkorporerer forskjellige script og annet som kjøres av serveres før en ser sidene.

Baud

Baud er en gammel betegnelse på overføringshastigheter. Baud betegner antall elektroniske forandringer som skjer per sekund. Denne måten å regne overføringshastigheter er temmelig unøyaktig, og man har derfor valgt å gå over til bps istedet.

Binær

Binære tall er 0 og 1 og brukes til all form for digital kommunikasjon/lagring.

BPS

"Bits per second" er et mål for hvor raskt en enhet sender og mottar informasjon. Dette brukes spesielt på modemer, og enheten er da ofte "Kbps" (kilobit per second). Husk at det går 8 bits pr byte. 1Megabyte (MB) er med andre ord 8 Megabit.

Byte

Basis-enheten for beregning av data-størelser. En byte består av 8 bit, og dette tilsvarer ett "tastaturtegn", også kalt ASCII-tegn. 1024 byte tilsvarer 1Kb (KiloByte). 1024 kb tilsvarer 1Mb (MegaByte). Slik fortsetter denne rekken med gigabyte og terrabyte. Foreløpig ser jeg ikke behov for å gå lenger..

Båndbredde

Båndbredden sier noe om den teoretiske maksimale kapasiteten på en linje (Internett eller LAN). Den helt klare trenden er at båndbredden øker raskt.

Cookie

Cookies er små informasjonskapsler som noen web-sider bruker og de er små tekstfiler.

Daemon

En deamon er et program som kjøres på en TCP/IP server.

Database

Data samlet i et verktøy for å gjøre det lettere å bruke. Andersen Consulting har en database over alle (?) sine konsulent oppdrag og løsninger slik at andre i AC lettere kan lete etter tidligere case som kan hjelpe dem. Mange Internett sites er rene databaser. Hvor det genereres HTML sider etter forespørsmål.

Datatilsynet

Et statlig organ som skal ivareta vår sikkerhet m.h.p. elektronisk informasjon og lagring av sesitive data som kunderegistre.

Dedikert

Betyr at maskinen har en rolle kun. En dedikert DHCP server vil kun kjøre DHCP og ikke pålogging eller andre tjenester.

DNS

Domain Name System brukes til å koble sammen IP-adresser med maskinnavn. Når en skriver inn f.eks. www.hardware.no i en nettleser så blir www.hardware.no oversatt til en IP-adressen som nettleserren går til av en DNS server.

E-mail

E-mail, e-post, eller elektronisk post er alle betegnelser på informasjon-utveksling over internett i form av brev/meldinger. Brevene/meldingene sendes til en e-mailserver som lagrer medlingen. Neste gang mottakeren "ser i postkassa si" (laster ned nye mail) vil mottakeren kunne lese meldingen. En enkel, og rask måte å utveksle informasjon på. (Det nye, helnorske mote-ordet for vanlige post-brev, "snail-mail", er en konsekvens av den langt raskere brev-utveksleren e-mail)

FAQ

Frequently Asked Questions er spørsmål som ofte stilles til en bedrift og for å slippe å svare på disse om og om igjen legges de ut på Internett.

FTP

File Transfer Protocol er en protokoll for å overføre filer over Internett. Det er flere FTP programmer som eksempelvis CuteFTP og WS_FTP (kalles FTP-klienter).

Gateway

En gateway en et punkt som kobler sammen to forskjellinge nettverk eller segmenter. En vanlig bruk er en datamaskin med to nettverkskort som deler Internett oppkobling på det ene kortet og er direkte koblet opp på det andre. I et MS nettverk vil det andre nettverkskortet få adressen 192.168.0.1 og dette blir da en gateway for maskinene som vil bruke Internett gjennom Internett-serveren. En setter opp gateway i IP-instillingene for nettverkskortet sitt.

Hacke

Betyr å forsøke å trenge seg inn på et nettverk (uten tillatelse).

Hacker

Opprinnelig er dataperson med et stort kunnskapsområde, men det brukes om en person som jobber med å bryte seg inn på andres nettverk.

Hjemmeside

En side på Internett som inneholder informasjon om et firma eller om en privatperson.

HTML

Hyper Text markup Language er et enkelt programmeringsspråk som brukes for å lage Web-sider. Det finnes mange måter å lage HTML på, noen foretrekker å skrive ren HTML kode i notepad eller Emacs, mens andre bruker programmer som FrontPage, Dreamweaver, HotMetal m.m.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol er en protokoll som brukes av nettlesere for å hente opp Web-sider.

HTTPS

Det samme som HTTP, men her er det en sikker server som sidene ligger på. Nettbankene bruker sikre servere for å unngå hacking og misbruk.

Hyperkobling

En lenke eller en link som tar en et annet sted.

IP-adresse

Internett Protocol adressEn adresse på formen xxx.xxx.xxx.xxx, der xxx er alt fra 001 til 255 som en bruker for identifisere maskiner på Internett. Dette er en logisk adresse i motsetning til en MAC adresse som er en fysisk adresse.

IP-ruter

En ruter filtrerer trafikken over nettverket og er derfor ikke like rask som en svitsj, men den gir administrator større kontroll over flyten i nettverket. Ofte brukes rutere for å koble et nettverk opp mot Internett.

IRC

Internett Relay Chat er en standard for "live" chatting på Internett der en kan se hva den andre skriver til en hver tid.

ISDN

Integrated Services Digital Network, en international standard for telefonnett, som har jobbet seg kraftig inn på markedet i Norge de siste årene. Dette er et digitalt nettverk, i motsetning til den gamle standarden (analog). ISDN linjer krever derfor ingen modem ved bruk til PC, men krever i stedet et ISDN-kort. Det digitale nettverket klarer å sende/motta langt større mengder informasjon per tidsenheten enn dets forgjengere. ISDN derimot er ikke fremtidsrettet og heller ikke noe spesielt my raskere enn Modem (64Kbit mot 56Kbit). ISDN hastigheter over "Internett" hadde en tidlig på 1960-tallet.

Java

Java er et programmeringsspråk som er utviklet av SUN. Det er ett av de desidert mest brukte språkene på Internett. Java er objektorientert og platformsuavhengig. En skiller mellom Java aplet og script. Applets ligger ikke i websider, men de lastes inn etter bruk. Bruker en et Java script ligger koden til scriptet i selve html koden. Java brukes også til å skrive/lage større programmer.

Kryptere

Når en har sensitive data brukes det ofte kryptering for å gjøre det vanskeligere for uvedkommende å lese dataene.

LAN

Local Area Network er et lokalt nettverk med datamaskiner. Her kan maskinene benytte enheter, prosessorkraft, eller data som er lagret på andre maskiner. Ved å for eksempel dele en skriver på 30 maskiner, vil man kunne spare inn betydelige beløp, i forhold til å kjøpe 30 skrivere - en til hver maskin.

Lotus

Lotus Develompent Corporation er en programvareleverandør som leverer mange styrings- og database-verktøy.

MP3

"MPEG-1 Audio Layer-3" er blitt en standard innen komprimering av musikk. Fordi mp3 pakker filstørrelsen ned til et minimum har det blitt svært populært å spre mp3-filer via internett. En sang med "normal" lengde tar mellom 3-4 Mb. Mp3 har stukket store kjepper i hjulene for platebransjen, og de fleste plateselskapene taper store penger på at mp3 har fått så stort fotfeste verden over. Med mp3 og internett har piratkopiering av musikk tatt helt av, og det er svært vanskelig å håndheve loven fordi det er mye arbeid å lokalisere og å pågripe de som begår lovbruddene.

NAT

Network Address Translation brukes for å oversette IP-adresser mellom forskjellige nettverk. F.eks. kan en datamaskin oversette alle interne (mot LAN) IP-adresser til sin eksterne (mot internett) IP- adresse, og på denne måten kan alle få tilgang til Internett gjennom maskinen som kjører NAT.

Netscape

Netscape er den nest mest brukte Internett leseren etter MS Internett Expolorer. Netscape er utviklet av AOL.

Nettleser

Et program som leser Internett sider. En bruker en nettleser for å surfe på Internett. De mest brukte er MS Internett Explorer, Netscape/Mozilla og Opera.

ODBC

Open DataBase Connectivity gjør at ulike ODBC programmer kan koble seg opp mot hverandre. F.eks. når Internett Explorer henter ut data fra et Excel regneark.

Opera

Opera Software er et norsk programvareselskap hvis hovedprodukt trolig kan sies å være Operas raske nettleser. Nettleseren er mye raskere enn de større leserne som MS Internett Explorer og Netscape.

Ping

En kommando som brukes for å se om det er kontakt mellom to datamaskiner på formen "ping IP-adresse" eller hvis en har en DNS "ping maskinnavn". Dette gjøres for DOS eller NTVDM.

Protokoll

En protokoll er et sett med regler for å sende data over et nettverk. En kan si at en protokoll er å sammenlikne med et språk; så lenge en snakker samme språk går ting (som regel!) bra, men hvis en ikke gjør det kan en ikke snakke sammen. Den mest vanlige protokollen er trolig TCP/IP.

Quota-limit

Den mengden med diskplass en bruker har tilgjengelig.

Shareware

Når en programmerer har laget et produkt er det vanlig å distribuere dette som shareware. Man kan da fritt kopiere den versjonen av programmet. Shareware utgaven av programmet er enten kun en del av et større program, en utgave med færre muligheter, eller det er en versjon som kun vil virke i et visst antall dager.

SUN

Sun er et stort programvareselskap som muligens er mest kjent for NOSet SUN Solaris, men de laget også fysiske maskiner.

TCP/IP

Er to protokoller som benyttes for å kommunisere med andre datamaskiner. TCP/IP brukes på Internett og den opererer på lag4 (TCP) og lag3 (IP) i OSI-modellen.

UPS

Uniterrupible Power Supply som er et batteri som står mellom datamaaskinen og strømkontakten slik at hvis det skulle være et strømbrudd så kan datamaskinen fortsatt kjøre i en stund, muligens til strømen kommer tilbake. Mange servere bruker UPSer.

URL

Uniform Resource Locator er en Internett-adresse standard. http://www.siteman.no er URLen vår.

Warez

Warez er et ord som brukes om piratkopier, og andre mindre lovlige programmer i dataverdenen. Av en eller annen merkelig grunn har denne "bransjen" forelsket seg i bokstaven Z, og de bruker også ordene "progz", "serialz" og "appz" mye.

WAP

Wireless Application Protocol er en standard som gir mobiltelefoner tilgang til noen tjenester på Internett.

WEB

Et nett eller Internett.

WEB-adresser

Se IP-adresser.

WEB-hotell

En bedrift eller privatperson som kan ha dine web-sider på sin server slik at de blir tilgjengelige på Internett.

WEB-master

Er den personen som har ansvaret for innhold og drift av web-sidene.

WYSIWYG

What You See Is What You Get er en betegnelse på programmer som gjengir det samme på skjermen, som man vil få når man skriver det ut. En gammel betegnelse, som bruktes mest når dette var et problem. Eksempelvis ble det brukt mye innenfor tekstbehandling, og desktop-publishing.

WWW

World Wide Web eller det som ofte er kjent som Internett, selv om det egentlig er mer enn bare det.

XML

eXtensive Markup Language er mer avansert enn HTML og brukes for å lage websider.

Ætt

Ætt er den norske uttalen på @. Vår e-post adresse er post"ætt"siteman.no eller post@siteman.no