Dette er et gammelt nyhetsarkiv, ferske nyheter er flyttet til Sitemans blogg »

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012

Siteman tilbyr nå alle våre kunder verdens beste e-posttjeneste!

25.04.2012

Da vi lever av at våre kunder lykkes med sine satsinger på internett, mener vi det er viktig å tilby de mest effektive og brukervennlige tjenestene.

Vi tilbyr nå alle våre kunder å flytte sin e-posttjeneste til Google Apps. Synkronisert til enhver tid på pc, iPhone, iPad, etc, ingen fare for å miste e-post, høy lagringskapasitet og markedets beste spamfilter. Alt i alt en profesjonell tjeneste til svært gunstig pris.

Bakgrunn

Kommunikasjonmulighetene har økt kraftig de siste årene i digitale medier. Dessuten har kravene til tilgjengelighet økt i takt med mulighetene

 • Blogg, chattjenester, sosiale medier og videokonferanser har blitt hverdagslige kommunikasjonskanaler på internett.
 • E-post er fortsatt den kommunikasjonsformen flest benytter seg av.
 • Tilgjengelighet er ønsket både i det sosiale- og forretnigmessige livet.
 • Tilgjengelighet via e-post er mer viktig enn noen gang.

Siteman følger utviklingen innen e-posttjenester

 • Tidligere hadde man kun muligheter for å lagre e-post lokalt på egne pcer og servere med
 • Lagringskapasiteten til e-post hadde store begrensninger.
 • E-posttjenestene har gått gjennom store strukturelle endringer de siste årene.
 • I dag kan man lagre e-post på eksterne servere med svært høy lagringskapasitet.
 • E-post kan i dag leses hvor man vil, når man vil på hvilket som helst plattform eller enhet.
 • Moderne e-posttjenester synkroniserer kalendere og kontaktlister i det øyeblikket innholdet legges inn.
 • Store mengder spam har bidratt til økte krav til utviklingen av nye og oppdaterte filtre.
 • Google Apps imøtekommer dagens krav til behandling av e-post.
Fordeler med e-posttjenesten i Google Apps
 • Gunstige priser.
 • Stor lagringskapasitet.
 • Økt tilgjengelighet.
 • E-post, kalender, kontakter og nettprat tilgjengelig på mobile enheter.
 • Styrket kommunikasjon mellom kolleger og kunder.
 • Alltid synkronisert.
 • 99.9% driftsgaranti.
 • Bransjeledende spamfilter.
 • Enkelt å overføre innholdet fra din eksisterende e-posttjeneste.
Ta kontakt med oss i dag, så ser vi sammen på mulighetene du vil få med å overføre din eksisterende tjeneste til Google Apps!