Apps for økt nytteverdi

Siteman lager apps som bedrer opplevelse og nytteverdi på enheten den lages for - enten det er mobil, nettbrett eller desktop.

Mobilrevolusjonen

Den eksplosive veksten i bruk av mobil og nettbrett har gjort at stadig flere forventer at man er tilgjengelig også på disse enhetene. 

Native app

En av fordelene ved native er at de kan lages slik at de også kan brukes uten nettilgang – eksempelvis på buss, tog eller andre steder.

Native apper vil ofte være mer integrert med spesielle funksjoner i operativsystemet. I slike apper kan du be om tilgang på det som er lagret i telefonen samt innebygde funksjoner. Bruk av telefonens kontaktlister, kamera eller lydopptak er bare eksempler på noen av de mange tilleggsmulighetene som ligger i native apper. Generelt oppleves overganger og interaksjon på en native app som mer sømløst.

Web app

En web app er utviklet med samme grunnleggende teknologi som nettsider. Du slipper å utvikle for forskjellige operativsystem, og oppdatering er også mye enklere. Den skjer hos utvikler og ikke hos den enkelte bruker.

Med en web app vil du kunne jobbe på flere enheter med de samme dataene uten å synkronisere. Med ny webteknologi har forskjellen mellom native og web-apper blitt vesentlig mindre.