NBBO Conexus

Ellingard Monument

Et tradisjonsrikt og følelsesladet produkt i en moderne og personlig innpakning!

Ellingard Monument representerer over 100 års tradisjoner innenfor steinfaget. Med stor respekt for håndverket gjøres fremdeles mye av arbeidet for hånd og Ellingard Monument er med på å sette standarden i sitt fagfelt. De lar imidlertid ikke tradisjon stå i veien for nytenkning og innovasjon.

Utfordring

Ellingard Monument ønsket å redefinere gravsteinsbransjen. Gravsteiner og minnesmerker er et potensielt ømfintlig tema for sluttkundene, uavhengig av om deres kunde er begravelsesbyrå eller sluttbruker. Med flere tekniske, praktiske og følelsesladde hensyn ønsket de å tilby en løsning på nett hvor de ulike målgruppene kunne tilnærme seg produktene på sine premisser.

Brukervennligheten måtte ha høy prioritet med tanke på at også uerfarne nettbrukere skulle ha nytte av løsningen. Samtidig var det en klar forutsetning at Ellingard Monument ikke skulle distansere seg fra følelsen av det tradisjonsrike og profesjonelle håndverket de representerer.

Løsning

Løsningen skaper og befester et trygt og profesjonelt uttrykk i et dagsaktuelt medium. Visuelt valgte vi å spille på tekster og bilder som gir følelsen av minner og tradisjoner, samtidig som det ble presentert i et moderne design. Nettstedets stemning inkluderer alvor og et profesjonelt engasjement hvor kommunikasjonen var saklig og personlig.

Gravsteinsbyggeren ble utviklet med et gjennomgående fokus på interaksjon og brukeropplevelse. Det ble også lagt vekt på at brukeren har mulighet til å legge til og lagre utkastet av et minnesmerke, for så å ta det opp igjen senere. Avgjørelsen om et minnesmerke er ofte en prosess som involverer flere beslutningstakere. Derfor åpnet vi for muligheten til å dele utkastet av gravsteinen med andre interessenter. Et minimalistisk design ble foretrukket for å gi brukeren rom for å visualisere tekster, symboler og annen dekor på utvalget av steiner uforstyrret.

Resultat

Ellingard Monuments løsning hever listen for bransjens satsing på nett ved å gi tilgang til et personlig og intimt produkt knyttet til en svært vanskelig fase i livet. Deres kunder har i dag muligheten til å komponere minnesmerker på sine egne premisser. Ellingard Monument har ikke bare økt muligheten for å visualisere og tilpasse minnesmerker for sine kunder, de har også lyktes med å effektivisere hverdagen for sine ansatte og begravelsesbyråer de samarbeider med, samt eliminere feilbestillinger.

Gjennom å skape en personlig, trygg og profesjonell ramme rundt et ømfintlig tema understreker Ellingard Monument sin posisjon som en profesjonell leverandør med et brennende hjerte for faget.