Norsk Forening for Kognitiv Terapi Norsk Møteforum

Mester Grønn

Mer enn 50 % økt omsetning et halvt år etter lansering!

Mester Grønn har over 100 butikker i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Med et klart mål om å skape glede i norske hjem med et stort utvalg av blomster, var det på tide å relansere den kanskje viktigste butikken - nemlig den på nett. Vi i Siteman utviklet grønne fingre og bidro til at vår mangeårige samarbeidspartner i dag når nye høyder i sitt nye, digitale blomsterunivers!

Utfordring

Møtet Mester Grønns kunder hadde med nettstedet og nettbutikken mestergronn.no, stod ikke i stil med den fysiske butikkopplevelsen. Løsningen var utdatert med hensyn til design og struktur, og imøtekom ikke kundenes behov. Innholdsmessig viste innsikt at kundene jaktet inspirasjon og tips om blomsterstell, noe som bare var å finne på en ekstern blogg som ikke var tilknyttet nettstedet. Nettbutikken var også todelt, bestående av en desktopversjon og en separat mobilversjon. Bloggen og den todelte nettløsningen gjorde det vanskelig for kundene å orientere seg i Mester Grønns univers. Den tekniske publiseringsløsningen var dessuten tungvint og krevende for webredaktør å jobbe med.

Høsten 2014 gjennomførte Mester Grønn et forprosjekt med byrået Dekode, for å utrede nye alternativer til nettbutikken. I forprosjektet ble det definert klare mål for Mester Grønns fremtidige digitale satsning. Og ambisjonene og forventningene var høye - Mester Grønn ønsket å være det mest prefererte nettstedet for blomster i Norge!

Løsning

Med utgangspunkt i forprosjektet og målene som ble definert, ble Siteman invitert til å presentere hvordan vi mener Mester Grønn skal fremstå digitalt. Gjennom å engasjere, inspirere og fremheve de sterke verdiene Mester Grønn er tuftet på, ønsket vi å skape en bedre og klarere totalopplevelse av hvem og hva Mester Grønn er. Handelen skulle være sentral i løsningen, men mestergronn.no skal også være navet i det digitale økosystemet til Mester Grønn og strekke seg langt forbi å “bare” være en nettbutikk.

Underveis i prosessen gjennomførte vi en brukertest i lab sammen med Netlife Research. Vi brukte eyetracking for å tidlig avdekke konkrete bruksproblemer og få innsikt i hvordan brukerne tenker og handler når de benytter løsningen. Vi fant ut at ved å presentere prioritert innhold på brukerens premisser, for så å vise produkter og ytterligere muligheter for å utforske og bli inspirert, ville vi hjelpe dem med å få gjennomført det de ønsket å oppnå med besøket. Vi identifiserte flere smertepunkter hvor vi så at brukere hoppet av på grunn av en komplisert kjøpsprosess. Hele det digitale handleløpet ble på bakgrunn av denne innsikten redesignet helt fra bunn, slik at målet om å selge mer blomster lettere kunne oppnås. Opprydding, hard prioritering, bedre flyt og godt skjemadesign har gjort brukerens kjøpsprosess vesentlig enklere.

Designet er minimalistisk og delikat, og produkter og miljøbilder gjør at nettstedet virkelig blomstrer. Ved å spille på friskhet og kvalitet, oser endelig nettsiden av Mester Grønns lidenskap og blomsterglede.

Resultat

Med lanseringen av nye mestergronn.no fikk brukerne tilgang til en helhetlig nyttetjeneste for blomster. Sammen med Mester Grønn har vi skapt et digitalt blomsterunivers der dialog, kompetansedeling og lidenskap for blomster bidrar til lojale og engasjerte kunder. Nettstedet har blitt en sterk blomsterselger, og gir i tillegg en stor merverdi og nytte for blomsterglade brukere.

Gjennom kontinuerlig innsikt, analyse og optimalisering hjelper vi fremdeles Mester Grønn med å nå nye digitale høyder. Allerede et halvt år etter lansering hadde både trafikk og omsetning økt med over 50 % - og alle piler fortsetter å peke oppover. Dermed er spiren sådd for at Mester Grønn skal kunne nå målsettingen om å være det prefererte nettstedet for blomster i Norge.