Mobilrevolusjonen

Tilbakeblikk på 2012, innblikk i 2013

2012 har omsetningsmessig vært et svært godt år. Den økte omsetningen skyldes dels oppkjøp, dels organisk vekst. Vi har gjort en grundig analyse av drift og forretningsområder. Dessuten har 2012 vært et år med mye internutvikling, noe vi vil se resultater av i 2013.

Les mer

Nærmere om overtakelse av kundeportefølje fra Webdeal/Basefarm

I forbindelse med fakturering har vi i går og idag mottatt en rekke henvendelser som tyder på at mange er usikre.

Les mer

Problemer med utsendte fakturaer fra Siteman AS

I forbindelse med overtakelse av kundeportefølje fra Basefarm/Webdeal er det i dag sendt ut en rekke fakturaer pr. e-post. Vi har opplevd litt problemer i den forbindelse...

Les mer