Nettsider for alle enheter

I Siteman er vi opptatt av at du skal møte dine kunder på en spennende og engasjerende måte, det være seg på desktop, nettbrett eller mobil.

Nettside i en mobil tidsalder

Over 80% av den norske befolkningen har i dag smarttelefon (i følge TNS Gallup) og mye har skjedd siden den første smarttelefonen ble lansert i 2007. De siste årene har vi også sett en kraftig økning i bruk av nettbrett. Nå har du mulighet til å begeistre og engasjere dine kunder på en helt ny måte. Du kan skape innovative opplevelser ved å bygge på nye funksjoner som mobil, nettbrett og desktop åpner for.

Responsivt design

Responsivt design er en måte å designe nettsider på, som benytter skjermstørrelsen rasjonelt for å gi en optimal brukeropplevelse og enkel navigering på kryss av alle enheter. Målet er at budskapet du formidler skal danne en sømløs opplevelse uavhengig av skjerm og enhet du sitter på. Fordelene er at du slipper å bygge en egen nettside for hver enhet, og du trenger kun å oppdatere nettstedet ditt ett sted. Med et responsivt design er du sikret at din nettside også er tilpasset fremtidens enheter.

Mobile First

Bruk av smarttelefoner er i en enorm vekst. Økt utbredelse og bedre nettilgang vil føre til at disse enhetene stadig hyppigere vil trekkes opp av lomma for å utføre oppgaver på nett.

Til tross for at det hele tiden kommer bedre og bedre enheter, har mobilen fortsatt begrensninger. Skjermene er små, nettverkene upålitelige og brukeren kan ha oppmerksomheten på helt andre ting når de drar frem mobilen. Ved å tenke "Mobile First" tvinges du til å fokusere og prioritere innhold ved å ta hensyn til de begrensningene som ligger i mobilt design.

Å designe for mobil handler ikke bare om å ta hensyn til begrensningene, men også om å utnytte mobilens funksjoner for å skape innovative måter å møte brukerens behov. GPS, kamera og telefonens adresseliste er bare eksempler på noen av de tekniske funksjonene som allerede er tilgjengelig på mange mobile web-browsere, og flere funksjoner blir hele tiden lagt til.

Du må tenke bedre totalopplevelse for kunden og ikke bare en mobil versjon av din nettside. Spørsmålet er ikke om du skal være til stede på mobil, men på hvilken måte du skal være tilgjengelig. Vi har bare sett begynnelsen på utviklingen av hvordan mobiler vil bli brukt i hverdagen. Dette er fremtiden, det er på tide å henge seg på!

Publiseringsverktøy

For å publisere innhold på web behøves et CMS, som står for Content Management System. Dette består av et kontrollpanel hvor du kan logge deg inn for enkelt å administrere innholdet på ditt nettsted.

Siteman tilbyr to forskjellige løsninger: Sitecore og Wordpress, begge med unike fordeler. Dine behov som kunde vil ligge til grunn for hvilket publiseringssystem som best egner seg for å oppnå dine mål.