Kompetanse i alle ledd

Vi benytter en velutprøvd fremgangsmåte for å skape et solid sluttprodukt. Gjennom vår prosess legger vi grunnlaget for din neste suksess på internett.

Strategi

Research - Planlegging - Konsept - Innholdsstrategi

God kartlegging av behov legger grunnlaget for å lykkes med din digitale satsning. Derfor gjør vi en grundig jobb for å bli kjent med din bedrift. Målgrupper, markedskanaler, konkurrenter samt markedsposisjon er noe av det vi går gjennom i en slik analyse.

I prosjektplanen ser vi på hva som skal gjennomføres og på hvilken måte. Oppgavefordeling, tidsperspektiv og et estimert tilbud er en del av planen. Vi arbeider oss fram til en løsning som engasjerer og skaper dialog med brukerne. I tillegg bygger vi en innholdsstrategi som sikrer kvalitet og relevans for brukeren.

Design

Interaksjonsdesign - Prototype - UI design - UX design

Brukeropplevelse og brukeradferd er stikkord for denne delen av prosessen. Ved bruk av skisser ser vi på hvordan innholdet skal prioriteres og hvordan brukeren skal løse oppgavene. Vi lager en prototype for å teste ut opplevelse og bruk av løsningen i praksis.

Dette munner ut i et foreslått designkonsept som formidler kundens budskap og identitet.

Utvikling

Implementering - Programmering - Integrasjoner

I denne fasen gjør vi designet interaktivt. De digitale mediene er stadig i utvikling. Derfor er kunnskap om moderne webteknologi helt avgjørende for å skape unike løsninger.

Vi skreddersyr løsninger som automatiserer og effektiviserer kundens hverdag.

Leveranse

Testing/Kvalitetssikring - Lansering - Evaluering

Ved ferdigstillelse testes brukeropplevelse og funksjonalitet. Om nødvendig gjør vi eventuelle utbedringer. Vi sørger for at løsningen fyller dine og kundenes krav og forventninger.

Så blir løsningen lansert, og vi aktiverer valg av analysetjeneste.

Veien videre

Søkemotormarkedsføring - Markedsføring - Support

I hverdagen handler det om å være på hugget og ha oppdaterte sider som er relevante for dine brukere. Nå starter jobben med å bygge videre på den plattformen du har etablert. Ut fra erfaringer, analyse og tilbakemeldinger fra brukerne, jobber vi videre med ytterligere forbedringer og optimalisering av løsningen.

Søkemotormarkedsføring er et naturlig skritt videre i denne fasen. Bruk av sosiale medier, nyhetsbrev er eksempler på andre muligheter. Vi knytter det hele opp mot løsningen, som blir ditt naturlige sentrum hvor du samler trådene fra ulike markedsaktiviteter.